Με απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη, ορίζονται νέοι (αμισθοι) εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Ειδικότερα, τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι εντεταλμένοι σύμβουλοι είναι τα εξής:
1. Μιχαήλ Αναστασίου :
α. Την οργάνωση, την εποπτεία και το συντονισμό όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού.
β. την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού πλην χρηματικών ενταλμάτων,

2.Κοσμάς Γιαννακόπουλος:
Την οργάνωση, εποπτεία, συντονισμός όλων των λειτουργιών των ΚΑΠΗ που ανήκουν στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας και την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των σχετικών με αυτά θέματα υπηρεσιακών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων,

3. Χρήστος Τσιλιμίγκας :
Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμός όλων των λειτουργιών του Λαογραφικού Μουσείου, που ανήκει στο Τμήμα Πολιτισμού της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού, στα πλαίσια της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί.

4. Παναγιώτης Νταής:
Α. την ευθύνη για τη διοργάνωση της ετήσιας εμποροπανήγυρης και της πανελλήνιας έκθεσης για τη γεωργία και την κτηνοτροφία «AGROTHESSALY»,
Β. τις αρμοδιότητες του γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, όπως αυτές λεπτομερώς αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Γ. την ευθύνη για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στο Δήμο Λαρισαίων.
Δ. την ευθύνη για τη δημιουργία του ανοικτού κέντρου εμπορίου (OPEN MALL)
καθώς και την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των σχετικών με τα παραπάνω υπηρεσιακών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων

5. Δαούλας Θωμάς:
την επικουρία του αντιδημάρχου Καθημερινότητας Γιάννη Αλεξούλη στο συνολικό του έργο, για την αντιμετώπιση προβλημάτων των πολιτών σε θέματα καθημερινότητας .

6. ΘέοδωροςΚαφφές :
την επικουρία του αντιδημάρχου Γιώργου Ζαούτσου, ως προς τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πρασίνου, καθώς και την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των σχετικών με την εν λόγω Διεύθυνση υπηρεσιακών εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων

Μοιράσου το άρθρο: