Η αντιμετώπιση των κινδύνων ενόψει της χειμερινής περιόδου, απασχόλησε την συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Τυρνάβου, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Ι. Κόκουρα.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν ομόφωνα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων περιλαμβάνουν τα εξής:
-Να γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας στα σημεία διάβασης χειμάρρων, γνωστά και ως Ιρλανδικές διαβάσεις, του τοπικού οδικού δικτύου με συνεργασία Α.Τ. Τυρνάβου και Δήμου  τοποθετώντας κατάλληλη προσωρινή σήμανση κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.
Να υπάρχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση λασποροών ειδικά στην περιοχή Λυγαριάς και Αργυροπουλίου, καθώς και υπερχείλισης αντιπλημμυρικών αυλάκων ειδικά στην περιοχή της Ροδιάς.
– Από το τμήμα καθαριότητας του Δήμου να απομακρύνονται τα φύλλα δένδρων που τυχόν σκεπάζουν σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής.
– Η ΔΕΥΑΤ να συντηρεί και να καθαρίζει όλα τα φρεάτια του δικτύου ομβρίων ευθύνης της σε όλες τις περιοχές του Δήμου, με προτεραιότητα τα «αδύνατα» σημεία που είναι σε αυτή γνωστά.
– Το 730 ΤΜΧ-ΓΦ δήλωσε ότι μπορεί να διαθέσει χειριστή και μηχάνημα έργου, όμως με βάση τη νέα διαδικασία κατά την οποία ο Δήμος πρέπει να κάνει αίτημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αυτή εν συνεχεία στο ΓΕΕΘΑ για έγκριση και διάθεση από αυτό.
– Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας δήλωσε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στις Ιρλανδικές Διαβάσεις, στην ετοιμότητα για διάθεση προσωπικού και μέσων από πλευράς του Δήμου.
– Η Εθελοντική ομάδα ΕΠΟΜΕΑ τόνισε ότι μπορεί να διαθέσει το εξειδικευμένο προσωπικό της για παροχή πρώτων βοηθειών και άλλων δράσεων καθώς και το ότι στο σχεδιασμό της είναι η δημιουργία παραρτήματός της στον Τύρναβο, με έδρα το Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο, κάτι που θα βελτιώσει ακόμα πιο πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες τις.
Για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό:
-Να επικαιροποιηθεί η κατάσταση των μηχανημάτων έργου και λοιπών μέσων τόσο των δημοτικών, όσο και των ιδιωτών οι οποίοι θα ειδοποιηθούν σχετικά.
– Να γίνει έλεγχος επάρκειας αλατιού και νέα προμήθεια του απαιτούμενου αλατιού για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα.
– Σημεία που πλήττονται πρώτα από τον παγετό στην περιοχή του Δήμου είναι οι γέφυρες Δαμασίου, επαρχιακής οδού Ροδιάς Αμπελώνα, εισόδου πόλης Τυρνάβου και οι Υπηρεσίες του Δήμου είναι προετοιμασμένες για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι αντιδήμαρχοι Σακούτσιος Γεώργιος και Γκάτσος Γεώργιος, ο Μπρούζας Ζήσης, Πύραρχος Δ/της Π.Υ. Ν. Λάρισας, ο Κίτσιος Λάμπρος, Αντιπύραρχος Δ/της Α’ ΠΣ Λάρισας, ο Πατσιαούρας Γεώργιος, Υπαστυνόμος Α’ Υποδιοιηκητής Α.Τ. Τυρνάβου, ο Αρχοντής Αθανάσιος, Ταγματάρχης ΜΧ του 730 ΤΜΧ Αμπελώνα, οι εθελόντριες της ΕΠΟΜΕΑ, Φροξυλιά Σταυρούλα και Τσάνα Ανδρομάχη και ο  Λιτσούλης Απόστολος ως εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ Δαμασίου.

Μοιράσου το άρθρο: