Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Λάρισας στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής – κλιματικής δράσης, για την αντιμετώπιση ασθενειών, «Κομφούζιο», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης για την ένταξή τους στη δράση, κατά το διάστημα από 30 Ιουλίου έως 7 Σεπτεμβρίου.

Επιλέξιμες είναι οι καλλιέργειες: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα). Με την εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων- εχθρών της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη, της καρπόκαψας της μηλιάς, της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς, καθώς και της ευδεμίδας, ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης των υποψηφίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφορικού συστήματος. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο : https://registration.dikaiomata.gr/user_registration.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν ετήσιο σχέδιο εφαρμογής το οποίο καταρτίζεται και παρακολουθείται από επιβλέποντα Γεωπόνο.

Μοιράσου το άρθρο: