Με επιπλέον 5 εκατ. ευρώ ενισχύεται το πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης σε μεγαλύτερο αριθμό πληττόμενων από την πανδημία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται, ότι η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 € και μέγιστο τα 10.000 €.

Έτσι το πρόγραμμα των 30 εκατ. ευρώ, αυξάνεται τώρα στα 35 εκατ. ευρώ, μετά και την θετική απάντηση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, στο αίτημα του Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου Γ. Χατζημάρκου για αύξηση του δικαιώματος υπερανάληψης ευρωπαϊκών πόρων, που χρηματοδοτούν το εν λόγω πρόγραμμα.

Σε περίπτωση, που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 10.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στις 10.000,00 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Μοιράσου το άρθρο: