Αυξάνεται η χρηματοδότηση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κω, με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Η δαπάνη για τη λειτουργία του Κέντρου αυξάνεται από 378.800 € σε 545.000,00 €.
Η αύξηση της χρηματοδότησης διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Κω για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, δια της συνέχισης δράσεων ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.
Ο αριθμός ωφελούμενων γυναικών ανέρχεται σε 700 άτομα.

Μοιράσου το άρθρο: