Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ο διαγωνισμός για τη βελτίωση της οδού πρόσβασης στα Καμινάκια Αστυπάλαιας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση οδού πρόσβασης στην αγροτική περιοχή Καμινάκια” στην Αστυπάλαια, προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.732.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).
Το αντικείμενο του έργου, συνίσταται στη βελτίωση βατότητας (ασφαλτόστρωση) του υπάρχοντος οδικού δικτύου, το οποίο εμφανίζει συχνά προβλήματα προσβασιμότητας, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Αφορά στο τμήμα του οδικού δικτύου που αρχίζει από την επαρχιακή οδό Αστυπάλαιας – Αγίου Κωνσταντίνου και καταλήγει στη θέση Καμινάκια. Έχει συνολικό μήκος 5.909 μέτρα.
Το έργο, έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή, καθώς αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας του αγροτικού πληθυσμού, όπως επίσης και την ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού και να αυξήσει την επισκεψιμότητα της περιοχής και την τουριστική κίνηση, καθόσον καταλήγει
και αποτελεί την μοναδική χερσαία πρόσβαση, στην ομώνυμη παραλία του νησιού.
Η προθεσμία εκτέλεσής του είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στη Ρόδο, στις 03/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr/.

Μοιράσου το άρθρο: