Τα εργοτάξια δύο σχολικών μονάδων που κατασκευάζονται στην Κάλυμνο, που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος.
Πρόκειται για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Καλυμνίων, προϋπολογισμού 711.000 ευρώ και την επέκταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου, προϋπολογισμού 702.000 ευρώ, η κατασκευή των οποίων ξεκίνησε εντός του τρέχοντος έτους.
Το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων», αφορά στην κατασκευή ενός σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού, πλήρως λειτουργικού, με όλες τις απαιτούμενες δομές, καλύπτοντας τις ανάγκες της περιοχής. Πρόκειται για διώροφο κτίριο με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας ορόφων 352,46 τ.μ., δυναμικότητας 60 νηπίων, εντός οικισμού Πόθιας στην περιοχή Ανάσταση Καλύμνου.
Το έργο «Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου – πρώην Καρπάθειο», αφορά το 1ο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου, που προέρχεται από την συνένωση του 1ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου, που βρίσκονται σε διαφορετικά οικόπεδα, δυναμικότητας 200 μαθητών. Το έργο προβλέπει την κατεδάφιση, λόγω παλαιότητας, του υφιστάμενου κτίσματος του πρώην 4ου Δημοτικού Σχολείου και την ανέγερση νέου κτιρίου, που θα περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσα σίτισης και θεατρικής αγωγής, γραφεία δασκάλων, βιβλιοθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
«Επενδύοντας στα παιδιά και την παιδεία, επενδύουμε στο μέλλον του τόπου μας. Αυτή είναι η σημαντικότερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε. Για να το επιτύχουμε , αξιοποιούμε στο έπακρο τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς αλλά και ίδιους πόρους, κατευθύνοντας ένα μεγάλο μέρος αυτών σε νέες κτιριακές υποδομές, σε συντηρήσεις και βελτιώσεις υπαρχόντων σχολικών κτιρίων και σε εξοπλισμούς των σχολικών μονάδων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Μοιράσου το άρθρο: