Αναγκαίες εργασίες σε τοιχοποιίες και δάπεδα, εξασφάλιση της πρόσβασης των ΑμΕΑ, νέες κατασκευές και εξοπλισμός, περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις, που θα γίνουν στη Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου κόστους 1.096.023,00 ευρώ.

Τη δημοπράτηση του έργου ανακοίνωσε η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία.

Ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, προσφέρουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. H προθεσμία εκτέλεσής του, διαμορφώνεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Οι θησαυροί της Δ.Π.Ρόδου

Η Πινακοθήκη της Ρόδου στεγάζει σήμερα μία από τις πιο έγκυρες και πιο αντιπροσωπευτικές συλλογές της ελληνικής ζωγραφικής του 20ού αιώνα. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες ζωγράφους, που δημιούργησαν σ’ αυτές τις εννέα δεκαετίες, διαμορφώνοντας τη σύγχρονή μας ζωγραφική, εκπροσωπούνται σε αυτή τη συλλογή με χαρακτηριστικά έργα.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης περιλαμβάνει έργα, των Κ. Μαλέα, Κ. Παρθένη, Φ. Κόντογλου, Θεόφιλου, Ν. Χατζηκυριάκου – Γκίκα, Σπ. Βασιλείου, Γ. Σπυρόπουλου, Γ. Γαΐτη, Φασιανού, Κεσσανλή, Χρ. Μπότσογλού, Μόραλη, Τσαρούχη και πολλών άλλων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Μοιράσου το άρθρο: