Εμπλουτίζεται συνεχώς το Δίκτυο της Aegean Cuisine με την πλούσια οινο-γαστρονομία μας. Στόχος του Δικτύου είναι η ανάδειξης και προβολή των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, αλλά η δημιουργία και προώθηση του θεματικού τουρισμού των νησιών μας με πολλαπλά οφέλη.
Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα τρόφιμα και ποτά, και διερευνούν τη βούληση των επιχειρήσεων για σήμανση των προϊόντων τους ως προτεινόμενα (suggested products) και ένταξη τους σε αυτό το Δίκτυο.
Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, «η σήμανση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, μέσα από μια διαδικασία, με τρόπο που να αναδεικνύει όχι μόνο την ποιότητα αλλά και την ιστορία που αυτά περικλείουν και τη σύνδεσή τους με την τοπική παράδοση αποτελεί το επόμενο βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου Aegean Cuisine.
Μέσω της σήμανσης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, ως προτεινόμενα προϊόντα Aegean Cuisine (suggested products), τα προϊόντα των επιχειρήσεων θα είναι αναγνωρίσιμα και ο καταναλωτής θα έχει σημείο αναφοράς, ώστε να μπορεί να επιλέξει ένα Δωδεκανησιακό προϊόν, το οποίο θα περικλείει μέσα του όχι μόνο τοπικές πρώτες ύλες αλλά και τέχνη, παράδοση και μεράκι».
Για να ενταχθεί ένα Δωδεκανησιακό προϊόν στο Δίκτυο Aegean Cuisine θα πρέπει μεταξύ άλλων το προϊόν να πρέπει να είναι τυποποιημένο με μονάδα στα Δωδεκάνησα, από όπου πρέπει να προέρχονται και οι πρώτες ύλες.
Στο δίκτυο Aegean Cuisine εντάσσονται αυτόματα και αυτοδικαίως όσα προϊόντα είναι χαρακτηρισμένα ως Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης).
Η προθεσμία υποβολής της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Μοιράσου το άρθρο: