Στην άμεση καθαίρεση της γέφυρας του ποταμού Μάκαρη στο Χαράκι, λόγω του κινδύνου κατάρρευσης και του υπολοίπου τμήματος, στην αποκατάσταση των βλαβών στο οδικό δίκτυο του νησιού, καθώς και στην αποκατάσταση των καταστροφών από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν τη Ρόδο, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, ενέκρινε πίστωση συνολικού ύψους 3,5 εκατ. €, για τα παραπάνω έργα, ενώ προέβη και στην έγκριση των όρων των σχετικών διαγωνισμών.
Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, ενέκρινε τους όρους δύο διαγωνισμών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση των έργων «Καθαίρεση της κατεστραμμένης γέφυρας Μάκαρη επί της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € (με ΦΠΑ) και «Κατεπείγουσες Επεμβάσεις Αποκατάστασης Βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας ΠΝΑΙ στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Καμείρου και Ατταβύρου του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € (με ΦΠΑ).
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη γέφυρα του ποταμού Μάκαρη στο Χαράκι, τμήμα της οποίας κατέρρευσε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 25ης Νοεμβρίου, για προληπτικούς λόγους -λόγω της υψηλής επικινδυνότητας- είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος κατάρρευσης και του εναπομείναντος τμήματος αυτής.
Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού στην πόλη της Ρόδου που διέρχεται κάτω από το πρώτο (προς βορρά) άνοιγμα της γέφυρας και την πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων, διότι η κατεστραμμένη γέφυρα λειτουργεί πλέον ως ανάχωμα στην υδραυλική ροή του ποταμού.
Εκτός αυτών, η άμεση καθαίρεση της γέφυρας θα επισπεύσει σημαντικά τον συνολικό χρόνο κατασκευής της νέας γέφυρας στη θέση της κατεστραμμένης.
Όσον αφορά το οδικό δίκτυο του νησιού, η έκταση των βλαβών σε τμήματα αυτού έχουν διαμορφώσει συνθήκες επισφαλούς διέλευσης και κυκλοφορίας και για τον λόγο αυτό απαιτούνται άμεσα χωματουργικές εργασίες για την αποκατάστασή του.

Μοιράσου το άρθρο: