Στην κλειστή συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση και τον σχολιασμό των ευρημάτων και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα της διαΝΕΟσις για τον Τουρισμό Τρίτης Ηλικίας και τον Τουρισμό Υγείας στην Ελλάδα, παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας, καταθέτοντας το σχεδιασμό του Υπουργείου για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας.
Ο κ. Κόνσολας τόνισε ότι η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας συνδέεται με την επένδυση στην ποιότητα, την πρόταξη των ποιοτικών στοιχείων στον τουρισμό, την αύξηση των εσόδων, τη δημιουργία ενός νέου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Αναφέρθηκε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα διευκολύνει επενδυτικές και επιχειρηματικές προσπάθειες στον τομέα του τουρισμού υγείας με αιχμή του δόρατος χωρικές συγκεντρώσεις, μέσα στις οποίες θα μπορούν να αναπτυχθούν δομές παροχής υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με καταλύματα και άλλες εγκαταστάσεις γύρω από τον τουρισμό υγείας.
Ανέφερε ότι οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στον τουρισμό υγείας ή στον ιαματικό τουρισμό θα πρέπει να εντάσσονται στις στρατηγικές επενδύσεις προκειμένου να προχωρούν με ταχύτητα και ευελιξία.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη πρόβλεψης σε χωροταξικά σχέδια του τουρισμού, που θα έχουν αναφορά σε επενδυτικές πρωτοβουλίες σε περιφερειακό αλλά και τοπικό επίπεδο.
Επεσήμανε ότι μια σημαντική πρόκληση για τη χώρα είναι η ύπαρξη χωροταξικών θυλάκων όπου θα αναπτύσσονται επενδύσεις και υποδομές για τον τουρισμό υγείας, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές του εξωτερικού.

Μοιράσου το άρθρο: