Με το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρπάθου, θα λειτουργήσει το νέο Νοσοκομείο. Όπως αναφέρειη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου πέραν του ήδη υπάρχοντος προσωπικού και προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, είμαστε σε διαδικασία πρόσληψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού, όπως επίσης και πρόσληψης τουλάχιστον είκοσι δύο υπαλλήλων, λοιπού επικουρικού προσωπικού, μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.).
Έχουν ήδη προκηρυχθεί δεκατρείς θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ. για οκτώ ειδικότητες από τις 11.02.2020. Δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες σε οκτώ από αυτές τις θέσεις και κατά συνέπεια θεωρούνται άγονες. Οι θέσεις αυτές θα επαναπροκηρυχθούν. Για τις υπόλοιπες πέντε θέσεις, η διαδικασία κρίσεως των ιατρών βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου. Η διαδικασία πρόσληψης του λοιπού επικουρικού προσωπικού έχει ολοκληρωθεί και θα υπογραφούν οι συμβάσεις αμέσως μετά την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης μεταφοράς του προσωπικού του Κ.Υ. Καρπάθου στο Νοσοκομείο.
Μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες χορήγησης από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) της άδειας λειτουργίας των ακτινολογικών εργαστηρίων (ακτινολογικό, ακτινοσκοπικό) ενώ έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου τοπιστοποιητικό πυροπροστασίας του νέου Νοσοκομείου.
«Θα έπρεπε να ντρέπεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που δεν έπαιξε πενιά, όταν η κυβέρνηση σταμάτησε την προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Καρπάθου» δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Ρόδου, ο πρώην υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης.
Επισήμανε πως η τοπική κοινωνία θα πρέπει να κινητοποιηθεί αν δεν θέλει το Νοσοκομείο να μετατραπεί σε Κέντρο Υγείας, θυμίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει εγκαίνια χωρίς να έχει προσληφθεί το προσωπικό.

Μοιράσου το άρθρο: