Έγινε η προέγκριση υπογραφής συμβάσεων με τους αναδόχους, που θα αναλάβουν την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού 1.186,519,92 €.
Το εν λόγω έργο, το οποίο αποτελείται από 17 υποέργα, προβλέπει την προμήθεια μηχανημάτων 24 διαφορετικών κατηγοριών, όπως μηχάνημα τεχνητού νεφρού για υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια, μηχάνημα συνεχών μεθόδων για υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας , πλήρες αναισθησιολογικό συγκρότημα, χειρουργικό οφθαλμολογικό laser για θεραπεία καταρράκτη, ψηφιακό φορητό για αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, holter καρδιακού ρυθμού , ακοογράφος για μέτρηση ακοής, πλυντήριο ενδοσκοπίων, πλήρες λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρης εξεταστική μονάδα ΩΡΛ, και άλλα.
Η προμήθεια αυτή ”, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, τον Ιούνιο του 2017, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Μοιράσου το άρθρο: