Στη σύναψη δύο Προγραμματικών Συμβάσεων με το Γενικό Νοσοκομείου Ρόδου,προβαίνει η Περιφέρεια Ν.Αιγαίου , για την χρηματοδότηση, εξ ιδίων πόρων της, συμπληρωματικού εξοπλισμού του νοσηλευτικού ιδρύματος , καθώς και για την ανάληψη της αρμοδιότητας δημοπράτησης και επίβλεψης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισής του.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε τη σύναψη της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 327.000,00 ευρώ.

Ο εξοπλισμός αφορά συσκευές για τη λειτουργία των μαγειρείων, εξοπλισμό λεβητοστασίου, σωληνώσεις κλιματισμού, πόρτες κεντρικών ανελκυστήρων, στεγνωτήριο ρούχων, ηλεκτρικούς συσσωρευτές, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και άλλα είδη.Σην ίδια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”».

Βάσει των προβλεπομένων από την Προγραμματική Σύμβαση, διάρκειας ενός έτους, φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020. Φορέας υλοποίησης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Για το έργο αυτό, το Γενικό Νοσοκομείο έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με 4,45 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Με την ένταξή του στο πρόγραμμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία», το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου πρόκειται να αναβαθμίσει σημαντικά – ως προς την ενεργειακή κατανάλωση – μεγάλο μέρος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών του, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν επιβαρυνθεί και από τα 20 και πλέον χρόνια συνεχούς λειτουργίας τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπει την αντικατάσταση του ενεργοβόρου ιατροτεχνολικού εξοπλισμού.

Μοιράσου το άρθρο: