Στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου», συνολικού ποσού 56.954,48 €, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τον Δήμο Ρόδου.
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες συντήρησης του κτηρίου που φιλοξενεί δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου.
Από το 2003 που ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης στο κτίριο με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου επαναλειτουργεί μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Μοιράσου το άρθρο: