Την έκδοση ενός εντύπου που θα περιέχει τοπικές συνταγές και τοπικά προϊόντα ετοιμάζει το γραφείο τουριστικής προβολής του δήμου Κω.Το έντυπο αυτό θα δίδεται στους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες της Κω κατά τις τελετές των βραβεύσεων τους, στους επισκέπτες του γραφείου που αναζητούν πληροφορίες, αλλά και σε επαγγελματίες του τουρισμού που φιλοξενεί το νησί.
Παράλληλα, θα μοιράζεται και σ’ όλες τις τουριστικές εκθέσεις που θα συμμετέχει η Κως.
Καλούνται όλοι οι παραγωγοί του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα να επικοινωνήσουν με το γραφείο τουριστικής προβολής να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να μάθουν τις λεπτομέρειες του για τον τρόπο προώθησης των προϊόντων τους μέσα από το έντυπο. Το κόστος του εντύπου θα καλυφθεί από τον δήμο και οι παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην τουριστική αγορά δωρεάν.
‘’Η σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό’’υποστηρίζει το γραφείο τουριστικής προβολής’’ θα βοηθήσει τους Κώους παραγωγούς να βρουν τρόπους απορρόφησης των προϊόντων τους, αλλά επίσης θα προσδώσει υπεραξία και στο ίδιο το τουριστικό προϊόν μας.’’

Μοιράσου το άρθρο: