Τεράστια είναι τα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Καρπάθιοι Αρχιτέκτονες, καθώς και όλοι οι κάτοικοι του νησιού. Το σύνολο των προβλημάτων είχε την ευκαιρία να καταγράψει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στον νησί.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Πρόδερος του ΣΑΔ κ Γιώργος Σκιαδόπουλος, ο νέος Δήμαρχος Καρπάθου κ Γιάννης Νισύριος, ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας κ Πάρης Παπαδη-μητρίου, καθώς και συνάδελφοι Αρχιτέκτονες που κατοικούν και δραστηροποιούνται στο νησί. Το κυριότερο πρόβλημα που κατεγράφη είναι η δρομολογούμενη κατάργηση της Πολεοδομίας στο νησί, η οποία θα είναι αδύνατον να αποφευχθεί αν δεν προσληφθούν άμεσα Αρχιτέκτονες και γενικότερα μηχανικοί. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν καταστροφικό, όχι μόνο για την Κάρπαθο, αλλά και για την ίδια τη Ρόδο, καθώς τον υπηρεσιακό φόρτο εργασίας θα κληθεί να τον αναλάβει η Πολεοδομία Ρόδου, γεγονός που είναι εκ των πραγμάτων αδύ-νατο.
Όπως ανέλυσαν στον κ Σκιαδόπουλο οι Αρχιτέκτονες, μέλη του Συλλόγου, το τελευταίο χρονικό διάστημα επικρατεί το εξής ευτράπελο: Παρόλο που έχουν ουσιαστικά καταργηθεί τόσο το ΙΚΑ, όσο και η Εφορία στην Κάρπαθο και οι κάτοικοι χρειάζεται να απευθυνθούν στη Ρόδο για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους, τόσο οι χώροι, όσο και οι υπάλληλοι του ΙΚΑ και της Εφορίας έχουν παραμείνει ενεργοί.
Η κατάσταση είναι τραγική και το αίτημα είναι σαφώς να επαναλειτουργήσουν τόσο το ΙΚΑ, όσο και η Εφορία.
Οι επόμενες στρατηγικές κινήσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων που αποφασίστηκαν και οριοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι οι εξής:
· Ξεκινάει άμεσα η συνεργασία μεταξύ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και του νέου Δημάρχου κ Νισύριου, ενώ θα συνταχθεί τις επόμενες μέρες κοινή επιστολή αιτημάτων.
· Θα ζητηθεί άμεσα συνεργασία με τους Βουλευτές Δωδεκανήσου, το Τεχνικό Επιμε-λητήριο Δωδεκανήσου, την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και την Περιφέρεια Νο-τίου Αιγαίου.
· Θα ξεκινήσει άμεσα τριμερής συνεργασία μεταξύ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, Περιφέ-ρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Καρπάθου, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των αποτελεσμάτων των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Αστικού Εξοπλισμού.
· Θα συνταχθεί και θα συνυπογραφεί άμεσα κοινή επιστολή αιτημάτων και προβλη-μάτων από τους Αρχιτέκτονες, μέλη του Συλλόγου στην Κάρπαθο.

Μοιράσου το άρθρο: