Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάχθηκε η Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου “Μιχάλης Παρασκευόπουλος” του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ύψους 1.380.000€, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης .

Η Πράξη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» μέσα από μια σειρά ενεργειών όπως:
αντικατάσταση της κάλυψης της στέγης με νέα μεταλλικά πάνελ πετροβάμβακα
αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα κουφώματα αλουμινίου και ενεργειακούς υαλοπίνακες
εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας
αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED
ενσωμάτωση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του κτιρίου
τοποθέτηση ηλιακού θερμικού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου (BMS) μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται και καταγραφή των ενεργειακών μεγεθών από τη λειτουργία του κτιρίου.

Μοιράσου το άρθρο: