Απεστάλη εχθές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ στην τοπική ανταποκρίτρια του Οργανισμού στην Αλεξανδρούπολη, ο πίνακας με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από το χαλάζι της 26ης Ιουνίου του 2018, που είχε καταστρέψει καλλιέργειες της περιοχής.

Τα πορίσματα θα είναι στη διάθεση των παραγωγών μέχρι τις 22 Απριλίου, προκειμένου να ενημερωθούν και εφόσον διαφωνούν με αυτά, να προχωρήσουν σε αίτηση επανεκτίμησης. Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση καταβολής αποζημίωσης είναι η εμπρόθεσμη υποβολή, από τον παραγωγό, της δήλωσης καλλιέργειας και η εμπρόθεσμη καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ.

Μοιράσου το άρθρο: