Να παραμείνουν οι καλύβες στο Δέλτα του Έβρου ως έχουν, για λόγους ασφαλείας και εθνικής σημασίας και να ασκηθούν πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση για την διατήρηση τους, συμφώνησαν οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν στην χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με πρωτοβουλία του δημάρχου Ευάγγελου Λαμπάκη, ύστερα από σχετικό αίτημα του συλλόγου Αινήσιο Δέλτα.

Ο νομικός εκπρόσωπος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Χρήστος Βασματζίδης ανέλυσε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη στιγμή το καθεστώς παρουσίας των καλυβών στο Δέλτα του Έβρου και τόνισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του.

Συγκεκριμένα, υπό την ισχύ του νόμου 4178/2013 και σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 21, το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης έλαβε την υπ’ αρ. 103/2016 Απόφαση της συνεδρίασης 19.2.2016, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση των καλυβών του Δέλτα Έβρου. Κατόπιν όμως, εκδόθηκε ο ν. 4495/2017 στο άρθρο 122 του οποίου ρυθμίζεται εκ νέου το θέμα των καλυβών του Δέλτα Έβρου με ρητή πλέον αναφορά στις αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Ο νέος αυτός νόμος ορίζει ότι για να υπαχθούν στις διατάξεις για την εξαίρεση από την κατεδάφιση οι κατασκευές του Δέλτα Έβρου, θα πρέπει να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, δηλαδή έως τον Νοέμβριο του έτους 2019, το οποίο θα αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και θα προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ως άνω κατασκευές.

Στην περίπτωση που δεν θα εκδοθεί το παραπάνω διάταγμα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία, θα πρέπει να γίνει μία νομοθετική ρύθμιση για την παράταση του χρόνου έκδοσης.

Tέλος αυτό που επισημάνθηκε και βρήκε σύμφωνους όλους τους φορείς είναι η ανάγκη κινητοποίησης για την άμεση έκδοση του αναγκαίου προεδρικού διατάγματος για την εφαρμογή του παραπάνω νόμου. Στην περίπτωση μη έκδοσης εντός του αναγκαίου χρόνου, επισημάνθηκε ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την παράταση του χρόνου έκδοσης και αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι γνωμοδοτήσεις και τα ψηφίσματα του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι σχετικές διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς φορείς.

Μοιράσου το άρθρο: