Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, η Περιφέρεια διαθέτει 598.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Στεφανιαία Μονάδα και τις Καρδιολογικές Κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ο καινούργιος εξοπλισμός θα καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου τόσο σε έκτακτα όσο και σε προγραμματισμένα περιστατικά και θα περιλαμβάνει:
Εξοπλισμό παρακολούθησης ασθενών (9 μόνιτορ παρακολούθησης με κεντρικό σταθμό για την Στεφανιαία Μονάδα και 4 Συστήματα τηλεμετρίας με κεντρικό σταθμό για την Καρδιολογική Κλινική)
Κλίνες νοσηλείας ασθενών Στεφανιαίας Μονάδας
Αναπνευστήρα μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής
Αναπνευστήρα μη επεμβατικού μηχανισμού αερισμού
Φορητό σύστημα υπερηχογραφίας
Συσκευές προσωρινής βηματοδότησης
Σύστημα απολύμανσης χώρου
Έγχρωμο τρισδιάστατος υπερηχοκαρδιογράφος
Καρέκλες μεταφοράς ασθενή .

Μοιράσου το άρθρο: