Παρατείνεται κατά μία ώρα από 19:00 έως 22:00 για τρεις ημέρες τις εβδομάδος (Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) και για την περίοδο από 01 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2020, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του κέντρου της Αλεξανδρούπολης.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το Δ.Σ του ΕΣΑ αυτό γίνεται στο πλαίσια της δυνατότητας που απορρέει από τον νόμο 3377/2005, Άρθ.12, παρ.2 (ΦΕΚ 202/Α’/19.8.2005).

Μοιράσου το άρθρο: