Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Ka229 με τίτλο: Ιnclude. net: «innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a pan European context»,συμμετέχει το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
Το πρόγραμμα το οποίο είναι διετούς διάρκειας (2018-2020), βασίζεται και προωθεί την πεποίθηση ότι τα σχολεία πρέπει να είναι τόποι ένταξης (με την ευρύτερη έννοια), να συμπεριλαμβάνουν τις ομάδες που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό λόγω φύλου, καταγωγής, κοινωνικής τους θέσης ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηριών. 

Κατά τη διάρκεια της δράσης έχουν προγραμματιστεί έξι κινητικότητες εκπαιδευτικών από την Αγγλία, την Ελλάδα, τη Φιλανδία, την Ρουμανία, την Τουρκία και την Κύπρο, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης, εργαστήρια καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και παρατήρηση καλών πρακτικών που εξυπηρετούν τους στόχους του προγράμματος και παρέχονται από τη χώρα – εταίρο που φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Η πρώτη συνάντηση επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών έγινε τον Νοέμβρη του 2018 στο Targoviste της Ρουμανίας ενώ η δεύτερη στο Turku της Φινλανδίας τον Μάρτιο του 2019.Η 3η κατά σειρά συνάντηση επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 21-24 Μαΐου 2019, στο Bradford του Ηνωμένου Βασιλείου. Την Ελλάδα εκπροσώπησε τετραμελής ομάδα εκπαιδευτικών του Πειραματικού σχολείου που αποτελούταν από τη Φωτεινή Μπρούτσου, την Ευγενία Δουλάμη, τη Μαρία Καραγιάννη και τον Χρήστο Παπαδάκη.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν καλές πρακτικές διδασκαλίας με έμφαση στην ανάπτυξη της προφορικής έκφρασης και την καλλιέργεια της Αγγλικής γλώσσας καθώς το σχολείο έχει μεγάλο ποσοστό παιδιών μεταναστών που ζουν σε δίγλωσσο περιβάλλον.

Μοιράσου το άρθρο: