Δημοσιεύτηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τις 400 θέσεις συνοριακών φυλάκων που προκήρυξε η Ελληνική Αστυνομία για τον Έβρο.

Στους πίνακες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εμφανίζονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων και η κατάταξή τους σύμφωνα με τα μόρια που συγκέντρωσε ο καθένας. Οι ενστάσεις επί των πινάκων θα κατατίθενται στον ΑΣΕΠ για 10 ημέρες, και συγκεκριμένα από σήμερα μέχρι τις 5 Μαρτίου.

Δείτε παρακάτω τους πίνακες και την προκήρυξη

24022020eidikikathgoriapeebrouikanoi

24022020genseirapeebrouikanoi

24022020mhikanoieidikhkatthgoriapeebroy

24022020mhikanoigenikhseirapeebrou

προκήρυξη

Μοιράσου το άρθρο: