Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, θα υλοποιηθούν μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ), από το δήμο Ορεστιάδας, του υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Τμήματα που μπορούν να δημιουργηθούν αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

1. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι), διάρκεια 50 ώρες
2. Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ), διάρκεια 50 ώρες
3. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ),διάρκεια 50 ώρες
4. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ,διάρκεια 25 ώρες
5. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) ,διάρκεια 25 ώρες
6. Δημιουργία Ιστοσελίδας, διάρκεια 50 ώρες
7. Ηλεκτρονική εφημερίδα, διάρκεια 50 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα , 2552350017 και 2552350334 μέχρι τις 27 Ιουνίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Φωτογραφία:Ιωάννης Πατσιατζής

Μοιράσου το άρθρο: