Την μετατροπή των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ομόφωνα στην χθεσινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η δαπάνη θα καλυφτεί αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, προχώρησε στη μετατροπή των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες που έχουν εκτεθεί από τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τη σχετική αλληλογραφία από τις σχολικές μονάδες και την αυξημένη ανάγκη για επαρκή και ασφαλή καθαριότητα των σχολικών μονάδων λόγω της επιδημίας του Covid-19.

 

Μοιράσου το άρθρο: