Με το ποσό των 7. 240.651 ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του δήμους Ορεστιάδας ,Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης για έργα ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα τα ποσά που αντιστοιχούν τους τέσσερις αυτούς δήμους είναι :

-Δήμος Ορεστιάδας: 4.167.931 € για προμήθεια μονάδας επεξεργασίας νερού οικισμών και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πύργου Δήμου Ορεστιάδας

– Δήμος Σουφλίου: 592.645 € γι νέο κεντρικό διανομέα πόσιμου ύδατος Δημοτικής Κοινότητας Τυχερού

– Δήμος Αλεξανδρούπολης: 1.937.376 € για κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού για την ενίσχυση Δημοτικής Ενότητας Φερών

– Δήμος Σαμοθράκης: 542.699 € για αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αλωνίων

Πρόκειται για χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας, η οποία υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, έπειτα από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης, το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης των εγκεκριμένων έργων, που διήρκησαν αρκετούς μήνες. Σημειώνεται ότι η συνολική χρηματοδότηση για ολόκληρη την ΑΜΘ ανέρχεται στο ποσό των 37.072.978 ευρώ και αφορά τη χρηματοδότηση 20 έργων.

Μοιράσου το άρθρο: