Παρατείνεται μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου – με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτου – η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΟΝ57 «Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα» του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση απευθύνεται σε Δήμους, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ (φορείς Γενικής Κυβέρνησης). Ο προϋπολογισμός της είναι 8.142.000€.
Το κείμενο της πρόσκλησης, η οποία κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ιονίων Νήσων www.pepionia.gr.

Μοιράσου το άρθρο: