Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται ο αγώνας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης για απόκτηση υδατοδρομίου η λειτουργία του οποίου θα αποτελεί ένα πυλώνα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Ο δήμαρχος Γιάννης Λέντζας  υπέγραψε σύμβαση για  Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου. Με την σύμβαση ανατέθηκε η υπηρεσία “Τεχνικού Συμβούλου για την Αδειοδότηση, Κατασκευή και Λειτουργία Υδατοδρομίου” και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:Ο πρόεδρος αναθέτει στον Ανάδοχο , για λογαριασμό του Δ.Λ.Τ. Κυλλήνης, την υπηρεσία : “Τεχνικού Συμβούλου για την Αδειοδότηση, Κατασκευή και Λειτουργία Υδατοδρομίου”. Συνολική αξία: 21.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η εργασία θα ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τριών μηνών από τον ορισμό επιβλέποντος.Η παρακολούθηση και η διαδικασία εκτέλεσης την ανωτέρω εργασίας γίνεται από επιτροπή.

Μοιράσου το άρθρο: