Με αίτηση συνοδευόμενη από ένα σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται ο πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος των τραπεζοκαθισμάτων, θα μπορούν οι επαγγελματίες να παίρνουν τη σχετική άδεια, όπως γνωστοποιεί ο Δήμος Εορδαίας.

Στην αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός άδειας λειτουργίας ή ο αριθμός γνωστοποίησης του καταστήματος.

Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει εναλλακτικά: Αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Χορήγησης Αδειών στο 1ο χλμ. Πτολ/δας – Ασβεστόπετρας, με email στη ηλεκτρονική διεύθυνση tsakiris@ptolemaida.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης

Μοιράσου το άρθρο: