Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, δύο ατόμων, εργατών/τριών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας προκήρυξε ο Δήμος Εμμ. Παππά.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά θα γίνεται ως τις 18 Αυγούστου στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Μοιράσου το άρθρο: