Ο βουλευτής Σερρών κ. Κ. Καραμανλής, με αφορμή τον θόρυβο που έχει προκύψει στο ζήτημα της προστασίας ή μη της φέτας ως Π.Ο.Π, κατέθεσε  ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία ζητά να αξιολογηθούν – μεταξύ άλλων – και οι ως τώρα προσπάθειες που κάναμε ως χώρα.Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο κ. Καραμανλής υπογραμμίζει πως μια ζωτικής σημασίας ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων της φέτας είναι και η αξιολόγηση του προγράμματος «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του Υπ.Α.Α.Τ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέσω της οικονομικής στήριξης που θα παρέχει για εκτροφή προστατευόμενων αυτόχθονων φυλών, θα αποτελέσει στην ουσία μια έμμεση “ασπίδα” στη θωράκιση της παραγωγικής διαδικασίας της φέτας.

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί, τόσο αξιολογώντας τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και επανακαθορίζοντας κάποιους όρους του, όσο και συμπληρώνοντας τυχόν παραλήψεις που έχουν καταγραφεί και γενικά επανασχεδιάζοντάς το με βάση τις τρέχουσες συνθήκες.

 

Μοιράσου το άρθρο: