Με τη δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών και την ανάπτυξή τους, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  Πρόκειται για  ευρωπαϊκό πρόγραμμα ύψους 4 εκ. ευρώ, μέσω του οποίου μπορεί να επιχορηγηθούν τα επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 1.000 έως 10.000 ευρώ και σε ποσό που φτάνει στο 100% του προϋπολογισμού.

«Τα κουπόνια καινοτομίας είναι η τέταρτη δράση μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους που αναλαμβάνουμε για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με αναφορά στην καινοτομία. Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος, καινοτόμας υπηρεσίας ή διαδικασίας παραγωγής (ή λειτουργίας) ή ακόμη και η επίλυση κάποιου προβλήματος στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων» δήλωσε στην ΕΡΤ Σερρών ο περιφερειακός σύμβουλος εντεταλμένος για θέματα καινοτομίας Νίκος Τζόλλας. 

Οι υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν σχέδια που να σχετίζονται με τους τομείς της αγροδιατροφής, των δομικών υλικών, της κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, των τεχνολογιών ενέργειας, των τεχνολογιών περιβάλλοντος ή των τεχνολογιών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Μοιράσου το άρθρο: