Στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, προχωρά ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης , στην Περιοχή Σερρών.Πρόκειται για μια θέση ειδικότητας Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και  τρεις θέσεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά ως τις 27 Ιουλίου.

Μοιράσου το άρθρο: