Με κύρια θέματα την έγκριση καθορισμού ύψους ημερήσιου τέλους στις λαϊκές αγορές της Π.Ε. Σερρών, την αποδοχή εκχώρησης μετοχών από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εταίρων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατ’ ακολουθία τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας και την έγκριση τροποποίησης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αποδοχή της έκθεσης εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΝΕΠΟΣ)» και απαλλαγή των ορισθέντων εκκαθαριστών θα συνεδριάσουν την Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 28 θέματα.

Μοιράσου το άρθρο: