Ξεκίνησε το έργο της αποκατάστασης της οδού Εθνικής Αντίστασης Σερρών, βασικής οδικής αρτηρίας της πόλης των Σερρών. Ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 1.000.000 ευρώ. Οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου άρχισαν από το 2017 και ολοκληρώθηκαν τον Μάϊο του 2019, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών του δημοσίου.

Το έργο περιλαμβάνει το τμήμα της οδού Εθνικής Αντίστασης από την οδό Λεωνίδα Παπαπαύλου μέχρι την οδό Αγ.Σοφίας (Ξενοδοχείο ΦΙΛΛΙΠΟΣ – ΞΕΝΙΑ) και θα υλοποιηθεί με δύο εργολαβίες. Η μία εργολαβία ανήκει στη ΔΕΥΑΣ και η άλλη εργολαβία ανήκει στο Δήμο.


Με την εργολαβία της ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 592.100ευρώ θα αντικατασταθεί ο αγωγός ομβρίων μήκους 527 μέτρων από την οδό Λεωνίδα Παπαπαύλου μέχρι την οδό Ορφέως (ιστορικό κτίριο Ορφέα). Το έργο χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα της ΔΕΥΑΣ και οι διαδικασίες υλοποιησής του, ξεκίνησαν από τις αρχές του έτους 2018 και ολοκληρώθηκαν το Μάϊο 2019 (έγκριση μελέτης με την αριθμ.35/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 27-04-2018, υπογραφή σύμβασης Ιούνιο 2018 και έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μάϊο 2019).
Με την εργολαβία του Δήμου προϋπολογισμού 400.000ευρώ θα γίνουν οι εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στο τμήμα της οδού Εθνικής Αντίστασης από την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου εώς την οδό Αγ.Σοφίας μήκους 500 μέτρων. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ έτους 2016(300.000 ευρώ) και ΣΑΤΑ έτους 2017 (100.000ευρώ), ενώ οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου ξεκίνησαν από το έτος 2017 και ολοκληρώθηκαν το Μάϊο 2019 (έγκριση μελέτης του έργου στις 10-05-2017 με αριθμ.327/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπογραφή της σύμβασης στις 10Νοεμβρίου 2017,απόδοση αρμοδιότητας για την συντήρηση και ανακατασκευή της οδού από την Περιφέρεια στο Δήμο Σερρών και τέλος έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση το Μάϊο 2019).
Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες.

Μοιράσου το άρθρο: