Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των έντεκα μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας απευθύνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η θητεία των μελών είναι άμισθη, τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά, με τη διαδικασία της αρχικής επιλογής.Τα έξι μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητικές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα πέντε μέλη πρέπει να προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα με τα συνημμένα έγγραφα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη έως τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017.

Μοιράσου το άρθρο: