Ενώ η Τρίπολη είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα απορρίμματα και ενώ υπάρχει δικαστική απόφαση για το κλείσιμο του χώρου, του Αγίου Βλασίου, η επιτροπή κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής, γνωστοποίησε, έγγραφη επιστολή.

Σύμφωνα με το κείμενο αυτής, καλείται η δημοτική αρχή της Τρίπολης, «όπως άμεσα εφαρμόσει την τελευταία δικαστική απόφαση – το κλείσιμο του Αγίου Βλασίου, δηλαδή – γιατί σε αντίθετη περίπτωση (…) θα ενεργοποιήσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, προκειμένου να επέλθουν οι κυρώσεις απ’ την παραβίαση της δικαστικής απόφασης (…)».

Ένα μέρος της επιστολής, αναφέρει τα εξής:

«(…) Ο σεβασμός της δικαστικής Απόφασης εναπόκειται αποκλειστικά στη δημοτική Αρχή.

Δηλαδή από την 27-6-2020 ήδη απαγορεύεται η εναπόθεση απορριμμάτων στον Άγιο Βλάση, όμως μέχρι τις 20-7 η δημοτική αρχή θα εξακολουθεί να τα εναποθέτει εκεί.

Η πρακτική αυτή δεν είναι παράνομη μόνο προς εμάς, είναι προς όλους τους δημότες, αφού δεν υπάρχει κανένα νόμιμο έρεισμα για να εναποτίθενται πια τα απορρίμματα εκεί.

Εμείς ωστόσο δηλώσαμε στο Δήμαρχο ότι την 21-7-2020 θα επιδώσουμε τη δικαστική Απόφαση στο Δήμο & το Δήμαρχο με επιταγή προς συμμόρφωση & αν έπειτα από την ενέργεια αυτή δεν συμμορφωθεί, θα ενεργοποιήσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να επέλθουν οι κυρώσεις από την παραβίαση της δικαστικής Απόφασης(…)».

από ανακοίνωση
πηγή φωτό: ερτ τρίπολης (αρχείο)

Μοιράσου το άρθρο: