Ο Δήμος Τρίπολης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποζημιωθούν οι ενδιαφερόμενοι που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 19-6-2019, για απλές επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση της οικοσυσκευής, αποκλειστικά για χώρους διαβίωσης οικογενειών α΄κατοικίας ( ΚΥΑ Π2/οικ/2673/29.08.01 (ΦΕΚ 1185/Β/01 παρ 12 εδ.3ο), στην ΤΚ Νεοχωρίου και Ζευγολατιού,στην ΔΕ Κορυθίου και Πελάγους, Αγίου Βασιλείου της ΔΕ Τρίπολης, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να προσκομίσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 18-7-2019, στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης ή στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση
Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017 ή 2018
Ε1 φορολογικού έτους 2017 ή 2018
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Μισθωτήριο συμβόλαιο για περιπτώσεις μισθωμένων κατοικιών ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Ε9 για απόδειξη ιδιοκτησίας

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ( πλήρη κυριότητα 50%-50%), απαιτείται εξουσιοδότηση του συνιδιοκτήτη και τα Ε1 και Ε9, προκειμένου να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση ο ένας εκ των δύο.

Σε περίπτωση που υπάρχει επικαρπία, απαιτούνται Ε1 και Ε9, του επικαρπωτή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του, που θα αναφέρει την παραχώρηση της υψηλής κυριότητας.

δελτίο Τύπου

Μοιράσου το άρθρο: