Την Πέμπτη 04.06.2020, το ΔΣ της ΔΕΥΑΤ, ομόφωνα, ενέκρινε αρχικά το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου “ Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Σώστη (Τ.Κ. Σταδίου)” προϋπολογισμού 199.800.00€, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών – πρόγραμμα ‘’ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ’’ και από ιδίους πόρους και ακολούθως, ανακήρυξε ως προσωρινό ανάδοχο κατασκευής του ανωτέρω έργου, τον πρώτο εκ των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων (κατά σειρά μειοδοσίας) που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές, δηλαδή την εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ με μέση έκπτωση 61,42%.

Με το έργο ‘’Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ.Σώστη (Τ.Κ.Σταδίου)’’, προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης, με νέους αγωγούς, από πολυαιθυλένιο στη Δημοτική Ενότητας Τεγέας, του Δήμου Τρίπολης.

Πρόκειται για το δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Άκρας, Παλαιάς Επισκοπής, Αγ. Σώστη της Τ.Κ Σταδίου της ΔΕ Τεγέας και όπου αλλού απαιτηθεί.

Επίσης, προβλέπεται και η επέκταση αγωγών ύδρευσης όπου κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία.

Το συνολικό μήκος του δικτύου θα είναι 3.500 μ. και θα κατασκευαστεί από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς για μεταφορά πόσιμου νερού.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, δήλωσε τα εξής: “Με το έργο αυτό διασφαλίζουμε την καλύτερη πρόσβαση νερού υψηλής ποιότητας και τη μείωση στο ελάχιστο άσκοπων μελλοντικά απωλειών νερού της συγκεκριμένης περιοχής, υπηρετώντας την καθημερινότητα των δημοτών μας”.

* Σημείωση: Η ένταξη του έργου της αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων στον οικισμό του Αγίου Σώστη Τεγέας, έγινε το 2019, απ΄ την προηγούμενη δημοτική αρχή.

από το www.tripolis.gr
φωτό: Στ. Ζορμπαλάς

Μοιράσου το άρθρο: