Την έναρξη της λειτουργίας του Κολυμβητηρίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Τρίπολης για την κολυμβητική περίοδο 2019 – 2020 ανακοίνωσε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης.

Το πρόγραμμα που θα ισχύσει κατά την τρέχουσα εβδομάδα και μέχρι να καταρτιστεί το νέο, θα είναι εκείνο που ίσχυε κατά το προηγούμενο έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους Κολυμβητικούς Συλλόγους για περεταίρω ενημέρωση.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα σχετικά με την επιλογή των παιδιών ευπαθών κοινωνικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί από το Ν.Π.Δ.Δ. στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, καθώς και στους Κολυμβητικούς Συλλόγους.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: Βασίλης Κούβαλης

Μοιράσου το άρθρο: