Το Επιμελητήριο Αρκαδίας πραγματοποίησε έρευνα με σκοπό να καταγραφεί η επιχειρηματική κίνηση και η βιωσιμότητα των Αρκαδικών επιχειρήσεων.

Την έρευνα πραγματοποίησε τις πρώτες μέρες του Ιουλίου η εταιρεία Opinion Poll για λογαριασμό του Επιμελητηρίου, σε δείγμα 500 επιχειρηματιών της Αρκαδίας.

Στόχος της έρευνας ήταν, μεταξύ άλλων, η αποτύπωση του κλίματος στην αγορά, ο βαθμός αισιοδοξίας των επιχειρήσεων τόσο για την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας, όσο και για την προσωπική επιχείρησή τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας επιχειρήθηκε η αποτίμηση της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Επιμέρους αντικείμενα αποτέλεσαν θέματα που αφορούν τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την αναγκαιότητα του τμήματος του Πρωτογενούς Τομέα, -σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι από τα πρώτα επιμελητήρια που έχουν δημιουργήσει ανάλογο τμήμα.

Από τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύονται ορισμένα ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα μιας δύσκολης κατάστασης και της διάχυτης απαισιοδοξίας που φαίνεται να κυριαρχεί.

Πιο συγκεκριμένα:

– Το 90% δηλώνει ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας υπέστη οικονομική ζημιά. Μόλις το 10% απαντά «όχι» και «μάλλον όχι». Η καταλυτική απάντηση αναδεικνύει την οικονομική ζημία που έχουν ήδη υποστεί οι επιχειρήσεις και ενώ η οικονομική κρίση τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη.

– Μόλις το 26% θεωρεί ότι τα οικονομικά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση από την περίοδο της πανδημίας μέχρι και σήμερα βοήθησαν στη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Το 40% δηλώνει «λίγο» και το 33% «καθόλου».

– Μόλις το 20% πιστεύει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλλει στη δημιουργία ενός θετικού οικονομικού, επενδυτικού κλίματος. Το 74% πιστεύει λίγο ή καθόλου στην ύπαρξη μιας τέτοιας συμβολής

– Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινείται ο βαθμός αισιοδοξίας για την πορεία και την αντοχή της Ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Μόλις το 19% δηλώνει «πολύ» και «αρκετά αισιόδοξος», ενώ το 78% δηλώνει λίγο και καθόλου -41% «λίγο», το 37% «καθόλου».

– Ο βαθμός αισιοδοξίας ανεβαίνει σημαντικά όταν οι επιχειρηματίες ερωτώνται για το πόσο αισιόδοξοι είναι για την πορεία της δικής τους επιχείρησης και φτάνει το 34% -ποσοστό χαμηλό ασφαλώς κι αυτό. Το 64% δηλώνει «λίγο» και «καθόλου» (44% «λίγο», το 20% «καθόλου»).

– Σε σχέση με το πόσο θα κρατήσει η οικονομική κρίση, το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει ότι ίσως κρατήσει και πάνω από δύο χρόνια, το 25% πιστεύει ότι θα κρατήσει ένα χρόνο, το 21% δύο χρόνια και ένα 5% θεωρεί ότι είναι υπόθεση που θα κρατήσει μέχρι έξι μήνες.

– Το 51% θεωρεί ότι έχει ή μάλλον έχει εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της επιχείρησής τους, ενώ το 46% απαντούν «μάλλον όχι» και «όχι». Στο στοιχείο αυτό αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η δυσκολία που αντιμετωπίζουν, ο προβληματισμός για το μέλλον.

– Το 35% θεωρεί πολύ και αρκετά ότι μπορεί να αναγκαστούν να κλείσουν την επιχείρηση, ενώ το 61% λίγο και καθόλου. Συσταθμίζοντας τις τελευταίες δύο απαντήσεις, προκύπτει ένα τουλάχιστον 35% που βρίσκεται σε πλήρη ανασφάλεια.

– Παρόλα αυτά, μόλις το 19% θεωρεί ότι θα αναγκαστεί να προβεί σε απολύσεις στο επόμενο διάστημα, απέναντι σε ένα 79% που δηλώνει «μάλλον όχι» και «όχι». Προφανώς το στοιχείο αυτό συνδέεται με το στοιχείο ότι το 86% των επιχειρήσεων έχουν 1-5 εργαζομένους, έχουν επομένως έναν «οικογενειακό χαρακτήρα» και η έννοια της απόλυσης έχει μία μεγαλύτερη σκληρότητα απ΄ό,τι σε πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

– Το 77% των ερωτηθέντων θεωρεί ως χρήσιμη την ύπαρξη τμήματος πρωτογενούς τομέα, ενώ μόλις το 4% έχει αντίθετη άποψη, με το 19% να μην απαντά (…).

φωτο: Στ. Ζορμπαλάς

Μοιράσου το άρθρο: