Παιδικά τμήματα με τη συνεργασία των αθλητικών κολυμβητικών συλλόγων θα λειτουργήσουν στην πόλης μας. Τα κριτήρια που θα γίνει η επιλογή θα είναι αυστηρά κοινωνικά και με σειρά προτεραιότητας με μέγιστο αριθμό τα 30 παιδιά ηλικίας 6-14 ετών και 12 παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών). Τα παιδιά που θα ενταχθούν στα προγράμματα αυτά θα μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα των αθλητικών συλλόγων χωρίς να έχουν καμία οικονομική υποχρέωση απέναντί τους.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια που έχει προσδιορίσει το κράτος για την αξιολόγηση του επιπέδου διαβίωσης των οικογενειών.

Ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων ορίζεται η 10-07-2019 και λήξης η 30- 07-2019.

Την 10-09-2019 θα αναρτηθεί στο Δημαρχείο, στο Ν.Π.Δ.Δ. και θα κοινοποιηθεί στους αθλητικούς συλλόγους η κατάσταση των παιδιών που θα έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα.

Υποχρεώσεις Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο για την καλή υγεία των παιδιών να φροντίζουν ώστε οι μικροί κολυμβητές και κολυμβήτριες:

• να φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή (μαγιό, σκουφάκι κ.λ.π.),
• να σέβονται τις εντολές και τις υποδείξεις των εκάστοτε προπονητών τους,
• να σέβονται τους κανόνες υγιεινής που εφαρμόζονται στα αποδυτήρια και τους άλλους χώρους της κολυμβητικής πισίνας.

Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων

Τα κοινωνικά κριτήρια επιλογής των τελικών δικαιούχων του προγράμματος λειτουργίας παιδικών τμημάτων κολύμβησης, που θα λειτουργήσει ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και τους Αθλητικούς Κολυμβητικούς Συλλόγους κατά την αθλητική περίοδο 2019-2020, έχουν ως κατωτέρω:

α. Οικογενειακό Εισόδημα:

α) Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη) μέχρι: 11.520,00€.

β) Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη) μέχρι: 14.400,00€.

γ) Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη) μέχρι: 17.280,00€.

Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880,00€.

β. Γονέας – κηδεμόνας ΑΜΕΑ
γ. Ανεργία (προηγούνται οι μακροχρόνιοι άνεργοι).
δ. Οικογενειακή Κατάσταση:
α) Μονογονεϊκές Οικογένειες
β) Πολύτεκνες Οικογένειες
γ) Τρίτεκνες Οικογένειες
Κατά την επιλογή των δικαιούχων θα προηγούνται οι αιτήσεις εκείνες που τηρούν όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια και δεν έχουν συμμετάσχει στα ανάλογα προγράμματα κολυμβητικής χρονιάς 2017-2018 και 2019-2020.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: Βασίλης Κούβαλης

Μοιράσου το άρθρο: