Ο προγραμματισμός δράσεων για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2021, αποτέλεσαν το αντικείμενο στη συνεδρίαση της γνωμοδοτικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στον απολογισμό για τον φετινό χρόνο επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η πανδημία του κορονοϊού έπληξε σε μεγάλο βαθμό τον τουριστικό τομέα, τόσο στην Περιφέρεια και την χώρα μας, όσο και παγκόσμια.

Ακολούθησε ο απολογισμός δράσεων, αλλά και η ενημέρωση γύρω απ’ τις προωθητικές ενέργειες που θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Όσον αφορά το 2021 υπήρξε διαπίστωση για την ανάγκη μετασχηματισμού και διασύνδεσης του τουρισμού με άλλους τομείς.

Συζητήθηκαν οι θεματικές μορφές τουρισμού, αλλά και οι εκδηλώσεις και δράσεις προβολής.

Μοιράσου το άρθρο: