Παρατάθηκαν οι προθεσμίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολής, από τους δικαιούχους, προτάσεων και μελετών έργων και δράσεων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, για συνολικά 5 προσκλήσεις που είχαν εκδοθεί από την ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις και οι νέες προθεσμίες που ορίστηκαν, είναι οι εξής:

1. Αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κτιριακές Υποδομές (προϋπολογισμός 6.500.000 ευρώ), προθεσμία υποβολής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020

2.Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου (προϋπολογισμός 3.800.000 ευρώ), προθεσμία υποβολής μέχρι τις 3 Ιουνίου 2020.

3.Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (προϋπολογισμός 800.000 ευρώ), προθεσμία υποβολής μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020

4.Εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και έργα διαχείρισης υδάτων και εξοικονόμησης πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (προϋπολογισμός 5.700.000 ευρώ), προθεσμία υποβολής μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020.

5.Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), (προϋπολογισμός 5.000.000 ευρώ), προθεσμία υποβολής μέχρι τις 27 Ιουλίου 2020.

από το www.ppel.gov.gr

Λεπτομέρειες όσον αφορά τις πιο πάνω προσκλήσεις μπορείτε να δείτε στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου (www.eydpelop.gr/2014-2020/)

από το www.ppel.gov.gr
φωτό: Στ. Ζορμπαλάς

Μοιράσου το άρθρο: