Στην κατανομή 113.700 ευρώ για στήριξη ιδρυμάτων προνοιακού ενδιαφέροντος, τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της, προέβη η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης, Παναγιώτης Νίκας.

“Η πίστωση αυτή αφορά περίπου το 50% του κονδυλίου ύψους 200.000 ευρώ, που εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των πάσης φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης για να τονίσει στη συνέχεια: “Τα υπόλοιπα χρήματα θα κατανεμηθούν επίσης σε προνοιακούς φορείς, συλλόγους, σωματείου, ΝΠΙΔ, ωστόσο προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι θα πρέπει, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, να διαθέτουν ένα πακέτο δικαιολογητικών και να έχουν πάρει πιστοποίηση. Ως εκ τούτου θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά”.

Ο περιφερειάρχης με έγγραφό του καλεί τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, “να κινητοποιηθούν για να ενημερώσουν τους εν λόγω φορείς ως προς την ανάγκη πιστοποίησης, προκειμένου να περιληφθούν στην επόμενη κατανομή”.

Μοιράσου το άρθρο: