Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου, στον βυθισμένο προϊστορικό οικισμό, στο Παυλοπέτρι της Λακωνίας και του περιβάλλοντός του, παρουσιάστηκε, στην πιο πάνω περιοχή.

Το εν λόγω σχέδιο, που έχει εκπονήσει η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, εξελίσσεται στο πλαίσιο του έργου INHERIT, του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Med 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, η δε Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, ως συνεργαζόμενος εταίρος.

Η μελέτη της εφαρμογής του σχεδίου προβλέπει:

– την χάραξη διαδρομών επισκεπτών από την Πούντα και τα Βιγκλάφια ώς τον αρχαιολογικό χώρο του Παυλοπετρίου, τη λίμνη Στρογγύλη και το Μάγγανο, -την οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και της προστατευόμενης περιοχής Στρογύλης – Μάγγανου

– τη χάραξη κολυμβητικών διαδρομών και

– την τοποθέτηση χερσαίας και ενάλιας σήμανσης, με στόχο την ανάδειξη του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Η συνάντηση έκλεισε με σύσκεψη.

πηγή: www.ppel.gov.gr
κεντρ. φωτό: Στ. Ζορμπαλάς

Μοιράσου το άρθρο: