Τους βασικούς όρους για δύο επιδοτούμενα προγράμματα παρουσίασε ο Νίκος Μεγρέμης, συνεργάτης της εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου »Αγαπήνωρ», του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, σε συνέντευξη Τύπου, στην Τρίπολη.

Πρόκειται,

α) για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνίας και συστημάτων αυτοματισμού,

αλλά και

β) για το πρόγραμμα που αφορά την εργαλειοθήκη της ανταγωνιστικότητας.

Ο Νίκος Μεγρέμης γνωστοποίησε τις επιδοτούμενες δαπάνες και τους δυνητικούς δικαιούχους, ενώ αναφέρθηκε στους προϋπολογισμούς των δράσεων, στα ποσοστά ενίσχυσης, στις περιόδους επιλεξιμότητας των δαπανών και στους τρόπους υποβολής των προτάσεων.

Τις δράσεις προωθεί η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω του Περιφερειακού, Επιχειρησιακού Προγράμματος »Πελοπόννησος 2014-2020».

Πληροφορίες για τα δύο προγράμματα, που έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων, μπορεί κάποιος να παίρνει από το Επιμελητήριο Αρκαδίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Διαχειριστική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ο κ. Μεγρέμης είπε ότι στο θέμα της δημιουργίας του ανοιχτού κέντρου εμπορίου της Τρίπολης, παρατηρείται μία καθυστέρηση, που οφείλεται στο γεγονός ότι θα πρέπει πρώτα να γίνουν κάποια έργα από τον δήμο και έπειτα να προχωρήσει το Επιμελητήριο στις δικές του παρεμβάσεις.

φωτο: Στ. Ζορμπαλάς

Μοιράσου το άρθρο: