Το συμβόλαιο της δωρεάν παραχώρησης στην Περιφέρεια  Πελοποννήσου, απ’ τη Μονή Κερνίτσας Αρκαδίας, έκτασης περίπου 17 στρεμμάτων για την δημιουργία αθλητικού κέντρου, υπέγραψε ο περιφερειάρχης, Παναγιώτης Νίκας, και εκπρόσωποι του μοναστηριού.

Με την υπογραφή του συμβολαίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, γίνεται ένα ακόμα βήμα ως προς την εξασφάλιση της αναγκαίας έκτασης για τη δημιουργία του αθλητικού κέντρου της Βυτίνας.

Κατά την Περιφέρεια απαιτείται αγορά άλλων 60 στρεμμάτων, όπου μαζί με τα 17 της παραχώρησης, θα υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του αθλητικού κέντρου της περιοχής.

Μάλιστα σύντομα προγραμματίζεται να ξεκινήσει η εκπόνηση μελετών για το εν λόγω αθλητικό κέντρο.

Μοιράσου το άρθρο: