Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στην αποψινή του συνεδρίαση αποφάσισε την πρόσληψη 34 ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Σύμφωνα με τον προγραμματισμό πρόσληψης μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ για το έτος 2017, για το Δήμο Βόλου προβλέπονται οι εξής θέσεις:

1. Είκοσι (20) άτομα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (συνοδούς απορριμματοφόρων) για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στους τομείς δράσης που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων, οδοκαθαρισμό, πυροπροστασία, προστασία περιβάλλοντος, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων
2. Δύο (2) άτομα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (εργάτες καθαριότητας) για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας στα κοιμητήρια του ενιαίου Δήμου
3. Ένα (1) άτομο κλάδου ΥΕ Ταφών – Εκταφών για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων
4. Έξι (6) άτομα κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων / Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) για την κάλυψη των αναγκών του ενιαίου Δήμου στους τομείς δράσης που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων, οδοκαθαρισμό, πυροπρο-στασία, προστασία περιβάλλοντος, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων
5. Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (χειριστή εκσκαφέα/ φορτωτή ομάδας Β’ – τάξης Δ’) για την κάλυψη των αναγκών χειρισμού μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
6. Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών επισκευής και συντήρησης του πλήθους των οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
7. Τρία (3) άτομα κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων (με άδεια Α’ ειδικότητας – 1ης ομάδας) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στους τομείς δράσης που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση δεκάδων χιλιομέτρων δημοτικού φωτισμού, καθώς και στη συντήρηση φωτισμού των δημοτικών κτιρίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των σχολικών κτιρίων, των κοινόχρηστων χώρων κλπ.

Από την βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι δαπάνες που θα προκύψουν από την πρόσληψη του προτεινόμενου προσωπικού θα ανέλθουν στο ποσό των 546.774,24 ευρώ κατ’ έτος και θα βαρύνουν πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του οργάνου η επικεφαλής της «Επιλογής Ευθύνης» Νατάσσα Οικονόμου πρότεινε και η Δημοτική Αρχή να πιέσει έτσι ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εμπόρων, των επιχειρηματιών και όσων επλήγησαν από την κακοκαιρία και ζητούν παράταση στις προθεσμίες για την οικονομική τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.

Σημειώνεται ότι τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. παρακολουθούν οκτώ μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.

Μοιράσου το άρθρο: